دانلود آهنگ قدیمی ندیم چجوری

به سایت موزیکی خوش امدید شنونده موزیک زیبای چجوری از ندیم باشید ، دانلود و پخش انلاین با بهترین کیفیت ممکن

Download Song By Singer < Nadim – Chejoori > from musici song center With Free Link

متن آهنگ چجوری ندیم

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

نِشستَم اینجا زُل زَدم به عَکسات…
به اینکه زِندگیمون رو به غَم رَفت…!
مَنو نِگاه نَکن یه لَــحظه شایَد…
کِنار مَن نَبودنت یادَم رَفت…!
به این عَکسی که روبرومه شایَد…
روزی هِزار دَفعه حَرفامو گُفت…!
یه لَحظه جای مَن باش تا بِبینی…
به دَست و پای عَکساتم میفتَم…!
چِجوری اَزت دِل بِکنم نِمیشه…
حَرف جُدایی بِزنم نِمیشه…!
وَقتی تَموم خاطِرات خوبَم…
توی هَمین عَکسا خُلاصه میشه…!
چِجوری اَزت دِل بِکنم بِتونم…
مَنـــی که هَنوزَم به تو بَسته جونَم…!
چِــجوری راضــی میشــی تــوی چِشمام…
دوباره اَشــک تَنهایــی بِشونم…!

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

روزی نیست که تو این خونه پُر اَز غَم نَشــه…
با عَکسای تو توی خونه حَــرفَم نَشه…!
هَــمش اَز این که نیســتی گِلگی میکنَم…
اَگه بِمونـــی هَــر کاری بِگــی میکنَم…!
چیزی نیست که بِتونه مَنــو شادَم کنه…
جُز این که قَلب تو یه روزی یادَم کنی…!
به اون روزای تَنهایـــی دیگه برنَگرد…
غَم نَبودن تو مَــنو دیوونه کرد…!
چِجــوری اَزت دِل بِکنم نِمیشه…
حَــرف جُدایــی بِزنَم نِمیشه…!
وَقتــی تَموم خاطِرات خوبَم…
توی هَمین عَکســا خُلاصــه میشه…!
چِـجوری اَزت دِل بکنَم بِتونم…
مَنــی که هَنوزم به تو بَسته جونَم…!
چِــــجوری راضـــی میشــی توی چِشمام…
دوباره اَشــک تَنهایـــی بشونم…!

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

ندیم چجوری