دانلود آهنگ قدیمی ندیم برس به زندگیت

همین حالا شنوند موزیک برس به زندگیت از خواننده ندیم در رسانه بزرگ موزیکی باشید ، دانلود و پخش انلاین با بهترین کیفیت ممکن

Download Song By Singer < Nadim – Beres Be Zendegit > from musici song center With Free Link

متن آهنگ برس به زندگیت ندیم

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

بِرس به زِنـــدگیت فِــکر مَن نَباش و یجوری مــیگذرونه ایــن دِلـــم شَباشو…
تَبر بِـــزن به قَلبـــم اَز دِلَـــم جداشــو برو نِگاهَــم نَکن برو…!
بــرو یه خَـــط بِکش رو اِسمَمو رو یادَم خیالِتم نَباشــه زِنــدگیمو دادَم…
بَرای اون نِگاهایی که داد به بادَم بـــرو صِـــدام نَــزن برو…!
میونه این هَـــمه دَرد یه روحه خَســته و سَـــرد به عِشــقه تو پیله کَرد…
تَمــومه زِندگیشــو به پات گذاشــت وَلــی تو نَفهمیدی…!
چشـــای بی رَحمت چِشــاشو دیوونه کَــرد دیوونه کرد…
حالا چی داری میگـــی مَــگه اَزم چی دیدی جُز اینــکه عاشِــق شدَم…!

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

گناهَــم عاشِقیمه کَســی که زِندگیمــه چِرا نِمیفهمه که عاشِقَــم که عاشِقَــم…
مَن گذشتَــم اَز گِریه اَشکـــی تویه چِشمام نیســت…!
یه دَرد لَعنتی نِشست تو سینه اَم دَرد بی تَفاوتیه تو…
خاطِرت نَموند به خاطِـــر تو هیشکــی تویه زِندگیـــم نَموندِش…!
اِشتِباهَم عاشِقت شدَن بود عاشِقه دیوونِگیه تو…
بِرس به زِندگیت فِکـــر مَن نَباشو یه جوری میگذَرونه این دِلَـــم شَباشو…!
میونه این هَــمه دَرد یه روحه خَســته و سَــرد به عِشــقه تو پیله کَرد…
تَمومــه زِندگیشو به پات گذاشـــت وَلی تو نَفهمیدی…!
چِشــای بی رَحـــمت چِشاشو دیوونــه کَرد دیوونه کَـــرد…
حالا چی داری میـــگی مَــگه اَزم چی دیدی جُز اینــکه عاشِـــق شدَم…!
گُناهــتم عاشِقیمه کَســی که زِندِگیــمه چِرا نِمیفهمه که عاشِقم که عاشِقم…
بِرس به زِندگیت فِکر مَن نَباش…!

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

ندیم برس به زندگیت