دانلود آهنگ قدیمی ندیم گذشته ها

در این مطلب با شما همراهیم در شنیدن آهنگ خواننده خوب کشورمون ندیم به نام گذشته ها از سایت موزیکی ، دانلود و پخش با بهترین کیفیت

Download Song By Singer < Nadim – Gozashteha  > from musici song center With Free Link

متن آهنگ گذشته ها ندیم

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

هَــم نَفســم تورو تو بَغلــم میگیرَم…
اَشــکاتو پاک کـن واســه گِریه هات نِمیرَم…!
فُرصَــت مَن میدونَــم آره خِیلــی کَمــه…
بِذار تو این فُرصَــت کَــم بَــرات بِمیرَم…!
نِمیشــه هَمه چی مِثل گُذشته ها شــه…
اَگــه میخوای بِری دیگه قَبولــه باشه…!
بِگیــر نَفســمو فَقــط هَمینو دارَم…
خیــال نَکن بِری یِکیو جات میارَم…!
مِثــل غَریبــه ها دیگه مَــنو نِگاه نَکــن…
آره تَمــومه کار قَلبــم…!
آخه هَنــوز به جُز تو با هَــمه غَریبه اَم…

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

بِری چی میشه حــال قَلبــم…
نِمیشــه هَــمه چــی مِثــل گُذشته باشه…!
اَگه میخوای بِری دیگــه قَبولــه باشه…
بِگــیر نَفسَــم و فَقــط هَمــین و دارَم…!
خیــال نَکن بِری یِکـــی و جات میارَم…
مِثــل غَریبــه ها دیگــه مَــن و نِگاه نَکن…!
آره تَمومــه کــار قَلبـــم…
آخـــه هَنـــوز به جُز تو با هَــمه غَریبه اَم…!
بِری چـــی میشــه حالِ قَلبــم…
قَلــب مَــنو حالا تو چَــمدون توئه…!
دِلــو نِمیخوام اَگه تو پیشَــم نَباشــی…
دِل خوشــی دِل کوچیک خَسته ی مَن…!
خدا کنه هــیچ موقِع جای مَــن نَباشــی…
نِمیشه هَـــمه چی مِثــل گذشته ها شه…!
اَگه میخــوای بِری دیــگه قَبــوله باشه…
بِگیــر نَفسمو فَقــط هَمینو دارَم…!
خیــال نَکن بِری یکیو جات میـــارَم…
مِثـــل غَریبه ها دیــگه مَــنو نِگاه نَکن…!
آره تَمــومه کار قَلبَم…
آخه هَــنوز به جُز تو با هَــمه غَریبه اَم…!
بِری چی میشــه حالِ قَلبـــم…

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

نِمیشــه هَــمه چی مِثــل گذشته باشــه…
اَگه میــخوای بِری دیــگه قَبـــوله باشه…!
بِگــیر نَفسمو فَقــط هَمینو دارَم…
خیـــال نَکــن بِری یِکیو جــات میــارَم…!
مِثــل غَریبه ها دیــگه مَنــو نِـــگاه نَکن…
آره تَــمومه کار قَلبــم…!
آخــه هَــنوز به جُز تو با هَــمه غَــریبه اَم…
بِری چـــی میشــه حالِ قَلبــم…!

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

ندیم گذشته ها