دانلود آهنگ قدیمی ندیم التماست نمیکنم

هم اکنون شنونده آهنگ شنیدنی التماست نمیکنم از ندیم در سایت موزیکی باشید ، دانلود و پخش انلاین با بهترین کیفیت ممکن

Download Song By Singer < Nadim – Eltemaset Nemikonam > from musici song center With Free Link

متن آهنگ التماست نمیکنم ندیم

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

وَقتِش رِسیده بِهت بِگم خدانِگهدار…
وَقتِش رِسیده بِبوسمت بَرای آخَرین بار…!
شایَد یه روزی بِشـــه بازَم تورو بِبینَم…
شایَد یه روزی بِشه کِنـــار تو بِشینَم…!
اِلتماسِت نِمیکنم نَری…
حِــس میکنَم یِکیو دوست داری…!
وَقتــی تَنت کَردی لباسِتو…
وَقتـــی بَرای رَفتن حاضِــری…!
سَــخته واسَـــم فَراموشت کنَم…
کاشکی مَنم مِثــل خودِت بودَم…!
به اَشکام اِعتِنا نَکن بُرو…
امّا بِدون که عاشِقت بودَم…!
به جُز تو حَرفَمو به کی بِگـــم…
آخـــه به کی بِگم دوسِت دارَم…!
تَمـــوم زِندگیـــم شــدی حالا…
چجوری میشـــه اَز تو بگـــذَرم…!
چِقدر بَده نَدیدنِت بَـــرام…
نِمیگذره بِدون تو شَبـــام…!
باشـــه بــرو وَلـــی اینو بِدون…
هَـــنوز نَرفتـــی اَز تو قِصه هام…!
اِلتماسِت نِمیکنَم نَری…
حِس میکنَـــم یِکیو دوست داری…!
وَقتـــی تَنت کردی لباسِتو…
وَقتـــی بَرای رَفتـــن حاضِـــری…!
سَــخته واسَــم فَراموشِــت کنَم…
کاشکی مَنم مِثــل خودِت بودَم…!
به اَشــکام اِعتِنا نَکن برو…
امّا بِدون که عاشِقت بودَم…!
سَــخته واسَـــم فَراموشِت کنَــم…
سَــخته واسَــم فَراموشِت کنَـــم…!
اِلتماسِت نِمیکنَم نَری…
حِس میکنَـــم یِکیو دوست داری…!
وَقتـــی تَنت کَردی لباسِتو…
وَقتـــی بَرای رَفتن حاضِـــری…!
سَـــخته واسَـــم فَراموشِت کنَم…
کاشکـــی مَنـــم مِثـــل خودِت بودَم…!
به اَشکــام اِعتِنا نَکن برو…
امّا بِدون که عاشِـــقت بودَم…!

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

ندیم التماست نمیکنم