دانلود آهنگ قدیمی ندیم کی باعثش شده

هم اکنون شنونده آهنگ شنیدنی کی باعثش شده از ندیم در سایت موزیکی باشید ، دانلود و پخش انلاین با بهترین کیفیت ممکن

Download Song By Singer < Nadim – Ki Baesesh Shodeh > from musici song center With Free Link

متن آهنگ کی باعثش شده ندیم

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

تو دِلِـــت یه جــای دیگســت مَــن گمَم تو خاطِراتِت…
کــی دِلِـــت رو زیر و رو کَــرد جـــای مَـــن شــده تَمــوم روزِگارِت…!
مَــن دوبــاره غَــرق دَردم بــاز واســه تو گِــریه کَردَم…
مَــن کِنـــار قاب عَکســت لَــحظه ای گذشته ها رو وِل نَکردَم…!
کــی باعِثش شــده نیســتَم کِنــار تو…
میگیره جونَـــم و ایــن خاطِــرات تو…!
هَـــر روز حــال مَــن اَز قَبــل بَدتره…
با فِـــکر تو شَـــبا خوابَـــم نِمی بره…!
مَـــن با تواَم وَلـــی فِکر تو با کــیه…
دُنیــا بودَن تو شَبیه شــوخیه…!
حتـــی تو قــاب عَکــس به فِــکر رَفتَنی…
نَفهمیدی بِری دِلَــم رو میشکَنـــی…!
باوَر کــردَم تو رو چی که آخَرش شِکستــی قَلبـــم و تو این هُجوم دَرد…
دُنیــام بودی یه روز خودَت بِهــم بِــگو کـــی بود تا آخَــرش تو رو رَهـــا نَکرد…!
کــی باعِثــش شده نیســـتَم کِنــار تو…
میگیــره جونَـــم و این خاطِـــرات تو…!
هَـــر روز حــال مَــن اَز قَبـــل بَدتره…
با فِـــکر تو شَـــبا خوابَـــم نِمیبره…!
مَــن با تواَم وَلـــی فِـــکر تو با کــیه…
دُنیـــا بودَن تو شَبیـــه شـــوخیه…!
حَتـــی تو قــاب عَکـــس به فِـــکر رَفتنــی…
نَفهمیدی بِری دِلَـــم رو میشکَنـــی…!

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

ندیم کی باعثش شده