دانلود آهنگ قدیمی ندیم سفر

در این مطلب با شما همراهیم در شنیدن آهنگ خواننده خوب کشورمون ندیم به نام ندیم سفر از سایت موزیکی ، دانلود و پخش با بهترین کیفیت

Download Song By Singer < Nadim – Safar > from musici song center With Free Link

متن آهنگ سفر ندیم

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

سَــفر شُروع فاصِلَست بازَم دِلَــم شِکســت…
دوبــاره رَفـــت و عَکسِش اینــجا روبِروم نِشــست…!
به جُز یه بُغــض بی صِدا اَزَم چی باقیــه…
جُدایــی راحَت آشنایــی اِتفاقیه…!
به جــای هَردومون عَذاب میکِشَم…
خدا میخواســته اینجوری مَــن عاشِقِت بِشَم…!
بِدون تو بِبین که حالِ مَن بَده…
مَگه بَلایــی مونــده که سَرم نیومَده…!
تو لااقــل مَنــو به دَست شَب نَده…
دُرســته یا غَلــط خودِت بِگو به مَن…!
تو بودی و چــه غُصه ها کِشیده قَلـــب مَن…
مَن اَز تو دِلخورَم حَواس تو کُجاســت…!
که این هَــمه هَوای گِریه بین ماســت…
خودِت بِهم بِگو که شایَد اِشتِباست…!
یه عُمــر چِشای مَن به دَر…

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

هَمیشــه مُنتَظر نِشسته خیــس و بیصِدا…
تو یه عُمـــر نَبودی و نَشـــد که حِس ما دو تا…!
دوبــاره ساده باشــه مِثـــل اون روزا…
به جــای هَردومون عَـــذاب میکِشَم…!
خدا میخواســته اینجــوری مَن عاشِقت بِشم…
بِدون تو بِبین که حالِ مَن بَده…!
مَــگه بَلایی مونــده که سَرم نَیومده…
تو لااقل مَــنو به دَست شَــب نَده…!
دُرسته یا غَلـــط خودِت بِگو به مَــن…
تو بــودی و چه غُصه ها کِشیده قَلـــب مَن…!
مَــن اَز تو دِلــخورَم حَواس تو کُجاست…
کــه این هَــمه هَوای گِـــریه بین ماســت…!
خودِت بِهم بِگو که شایَد اِشتباست…

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

سفر ندیم