دانلود آهنگ قدیمی علیرضا طلیسچی حقمه

در این مطلب با شما همراهیم در شنیدن آهنگ خواننده خوب کشورمون علیرضا طلیسچی به نام حقمه از سایت موزیکی ، دانلود و پخش با بهترین کیفیت

Download Song By Singer < Alireza Talischi – Haghame > from musici song center With Free Link

متن آهنگ حقمه علیرضا طلیسچی

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

هَمیشــه اَز گذشـته نِفرت داشتَم اَز بیاد آوردَن تو و تَمــوم خاطِراتَــم…
فِــکر مَن نیستــی چــون که مِثــل مَن هیشکــی بَعد این هَــمه دوری نِمیگه باز باهاتَــم…!
میدونــی تَقصــیر خودَمـه که تَحــت تاثــیر یه رابِطه ام خامِتم…
چــیزی که حَتــی نِمیدیدی تو توی خوابِتَــم…!
با خودَم قَــرار گذاشته بودَم دیــگه رو نَدم…
وَلـــی بازَم تا دیدَمِــت به سَمتِت اومَدم…!
مَـن بَدم آره دُرست میگــی بَدم که حال و روزَم ایـن شده…
تَمــوم حَــرفاتَــم حَرفای بی خوده…!
حاضِــرم بَرای اینکِه عِشـــقو حِس کنــی…
مَن اَز تو زِندگــیت بِرم…!
اَصــلا مُقصِـــرم سَر مَــن هَرچــی اومَد…
حَقمــه سُکوتَــم اَز غَمــه…!
دِل سوزوندَنای بی خودیم عَــذاب و دَردمه…
سَنگ باشَمو بِهت بِگم مُقصـــری مَنو میذاری رو چِشت وِلَـــم نِمیکنی بری…!
حَقمــه سُکوتَــم اَز غَــمه…
دِل سوزوندَنای بی خودیــم عَـذاب و دَردمه…!
سَــنگ باشَمو بِهت بِگم مُقصــری مَنو میذاری رو چشت وِلَــم نِمیکنی بِری…

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

اون روزها که پُر اَز غــرور و اِعتماد به نَفس بودی…
مَــن تَمـــوم طــول روزو تو اُتاق سَــردم حَبس بودَم…!
هَرکــی میرسید بِهــم میگفت واســه هَمیشه دَست بَردار…
امّا باز بَرای کُشتَن غُرورَم پیش تو نَترس بودَم…!
خودَمم اَز هُــجوم فِــکر رَفتن تو اَز کِنــارم خَســته بودَم…
روحِتــم خَبر نَداره چَند دَفعه تو خَلوتــم شِکسته بودَم…!
رَفتنت اَزم یه آدَم بِدون قَلــب و سَــرد ساختــه…
این کَســی که روبِروته کُــل زِندگیشو پاک باخــته…!
سَر مَن هَرچــی اومَد حَقمــه سُکوتَــم اَز غَمــه…
دِل سوزوندَنای بی خودیم عَــذاب و دَردمـه…!
سَنگ باشَمو بِهت بِگــم مُقصــری مَنو میذاری رو چشت وِلَــم نِمیکنی بِری…
حَقـمه سُــکوتم اَز غَمــه…!
دِل سوزوندَنای بی خودیم عَــذاب و دَردمه…
سَنگ باشَمو بِهت بِگم مُقصــری مَنو میذاری رو چشت وِلَــم نِمیکنی بری…!

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

علیرضا طلیسچی حقمه