دانلود آهنگ قدیمی علیرضا طلیسچی من همونم

شنونده آهنگ علیرضا طلیسچی خواننده خوب کشورمون من همونم در سایت موزیکی باشید دانلود و پخش آنلاین با بهترین کیفیت ممکن

Download Song By Singer < Alireza Talischi – Man Hamoonam > from musici song center With Free Link

متن آهنگ من همونم علیرضا طلیسچی

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

با دوســت داشتَن تو دوست داشــتَنی تَر میشه زَمینَـم…
تو باعِـث شـدی کــه ایـن زِندگــی رو زیبـا بِبینَــم…!
تا نَفســم بامه توی قَلبــم هَمراهمه با خیالِــش جــون میگیرَم…
اون هَــمه دُنیــامه توی آغوشِش جامه دیــگه دور اَز اون میمــیرَم…!
دیــگه دور اَز اون میمــیرَم…
مَــن هَمــونَم که دیوونـــه میشه بَــرات اون که داره نَفس میکِشه تو هَــوات…!
اون که دِلــش باهاته عاشِــق دُنیاتـه پات نِشسته تو دُنیــا تا دُنیاست باهــات…
مَــن هَمونــم کــه دیوونــه میشـه بَــرات اون که داره نَفــس میکِشه تو هَوات…!
اون که دِلــش باهاته عاشِــق دُنیــاته پات نِشسته تو دُنیــا تا دُنیاســت باهـات…

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

اِنــگاری مِهرت اَز قَبل تو قَلبم بود من نَبودَم که اِســمت رو قَلبــم بود…
مَــن نَذاشتــم یه مـو اَز سَــرت کَــم شه تو نَذاشتــی که مَـن حِس کنَـم کم بود…!
اِنــگاری مِــهرت اَز قَبل تو قَلبــم بود مَــن نَبودَم که اِســمت رو قَلــبم بود…
تو دَلیلــی واسـه خَنده های مَن قَلـب مَن واســه عِشقَــم بِهت کَم بود…!
مَن هَمونَــم که دیوونــه میشـه بَرات اون که داره نَفــس میکِشه تو هَوات…
اون که دِلِــش باهاته عاشِــق دُنیاته پات نِشسته تو دُنیا تا دُنیاست باهــات…!
مَــن هَمونــم که دیوونه میشــه بَرات اون که داره نَفــس میکِشه تو هَــوات…
اون که دِلــش باهاته عاشِــق دُنیاته پات نِشسته تو دُنیا تا دُنیاست باهــات…!

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

علیرضا طلیسچی من همونم