دانلود آهنگ قدیمی یوسف زمانی عاشقانه

موزیک ماندگار و بسیار شنیدنی از خواننده یوسف زمانی با نام عاشقانه همینک از رسانه موزیکی

Download Song By Singer < Yousef Zamani – Asheghaneh > from musici song center With Free Link

متن آهنگ عاشقانه یوسف زمانی

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

خِیلــی وَقته حال خـوب نَداشته قَلبامـون…
میدونــی چَند روزه چِفت نَبوده دَستامون…!
اَز هَمه دور و وَریا اَز کُل شَــهر دِلــخوری…
دُنبالَم بیای پای هَمه اینــا رو میبُریم…!
تو هَم دیــگه بُریدی مَنــم دیــگه خَسته…
اَز آدَمایــی که عِشق اَز دِلشون رَفتــه…!
بیــا بِریـــم یه جایـی که یه سِری چیــزا نَباشه…
هیــچ حَرف و حَدیثی پُشت سَرمون نَباشه…!
مَن با وُجــود تو هَمه دُنیارو پَس میزَنــم…
اَز هَمه دِلخوشــی هام واسه تو دِل میکنَم…!
مَن هَمونیم که هَنوزَم نَبینمِت میمیرَم…
عَزیزم…!
مَن با وجــود تو هَمه دُنیــا رو پَس میزَنَــم…
اَز هَمه دِلخوشی هام واســه تو دِل میکنَم…!
مَن هَمونیَم که هَنوزَم نَبینمِت میمیرَم…
مَن بَلــدَم…!
چِجوری دِلامونو یه جای خــوب بِبــرَم…
نِمیتونَـــم نِمیشه اَز تو فاصِله بِگــیرَم…!
عَکس های دوتاییمونو فَقـــط با تو بِگیرَم…
واسَت بِمیرَم…!

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

خِیلـــی وَقته حال خــوب نَداشته قَلبــامون…
میدونــی چَند روزه چِفت نَبوده دَستامون…!
اَز هَمه دور و وَریا اَز کُل شَـــهر دِلخـــوری…
دُنبالَــم بیای پای هَمه اینــا رو میبُریــم…!
تو هَم دیــگه بُریدی مَنــم دیــگه خَسته…
اَز آدَمایــی که عِشق اَز دِلشون رَفتـــه…!
بیــا بِریــم یه جایـی که یه سِری چیزها نَباشه…
هــیچ حَرف و حَدیثــی پُشت سَرمون نَباشه…!
مَن با وجــود تو هَمه دُنیارو پَس میزَنــم…
اَز هَمه دِلخوشی هام واســه تو دِل میکنَــم…!
مَن هَمونیم که هَنوزَم نَبینمِت میمیرَم…
عَـــزیزم…!
مَن با وجــود تو هَمه دُنیا رو پَس میزَنَـــم…
اَز هَمه دِلخوشی هام واســه تو دِل میکنَم…!
مَن هَمونیم که هَنوزَم نَبینمِت میمیرَم…
مَن بَلـــدم…!

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

یوسف زمانی عاشقانه