دانلود آهنگ قدیمی یوسف زمانی نامه

کاربر عزیز سایت موزیکی شما رو به شنیدن آهنگ زیبای یوسف زمانی به نام نامه دعوت میکنیم ، دانلود و پخش با بهترین کیفیت ممکن

Download Song By Singer < Yousef Zamani – Nameh > from musici song center With Free Link

متن آهنگ نامه یوسف زمانی

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

فَقــط یه قَدم مونده بــود که بی بَهونـه بِرسیم بِهَـم…
نِمیدونَم چی باعِث شُد که گُمت کنَــم…!
که هَر شَب تو بُغــض و گِریه یادِت کنَــم…
آره مَن بَــدم دارَم تَقــاص بَد بودَنامو میــدَم…!
ایـن نامـه ی آخَره که حَرفامو میگَــم…
مَنــو به دَستای گِــریه نَسپارتم…!
خَستَم اَز اینــکه تَنــهاییم…
هی سَرزَنش کَرده قَلبَمو…!
دائِــم تو فِکر فَردایــیم…
به ایـن اُمیــد که میایی…!
آخــه نَبودِت شِکستَم میــده…
بَرگــردی قَلبــم عاشِقت میشه اینو قــول میده…!
آره قــول میدَم…

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

قــول میدَم اونــی که میخواستی میشَم…
فَقــط باش پیشَم بی تو تــار میشَم…!
بی تو یه قاب کُهنه و شِکسته رو دیــوار میشَم…
حَتــی واسه یه بارَم…!
بِذار پیشِت بِشینَــم تا صُبح ببارَم…
آخــه به جُز تَنــهایی چاره ای نَدارم…!
میدونَـم بِبینیم میگی دوست نَدارَم…
عَـــزیزم…حَرفای دِلَــمو تو نامــه مینویسَم…!
این نامـه ی آخَره که حَرفامو میگَـــم…
مَنــو به دَستای گِــریه نَسپارتم…!
خَستَــم اَز اینــکه تَنــهاییم…!
هی سَرزَنـش کَرده قَلبَمــو…
دائِــم تو فِکــر فَرداییــم…!
به این اُمیــد که میایــی…
آخه نَبودِت شِکستَم میــده…!
بَرگــردی قَلبــم عاشِقت میشه اینو قـول میده…
آره قــول میدَم…!
قـول میدَم اونــی که میخواستی میشَم…
فَقــط باش پیشَــم بی تو تــار میشَم…!
بی تو یه قاب ِ کُهنه و شِکسته رو دیــوار میشَم…

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

یوسف زمانی نامه