دانلود آهنگ قدیمی یوسف زمانی دلت میاد

شنونده آهنگ یوسف زمانی خواننده خوب کشورمون دلت میاد در سایت موزیکی باشید دانلود و پخش آنلاین با بهترین کیفیت ممکن

Download Song By Singer < Yousef Zamani – Delet Miad > from musici song center With Free Link

متن  آهنگ دلت میاد یوسف زمانی

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

نِگــاه کُن چــه بَلایـی سَرم داری میــاری تو اَصـلا به این حَــرفا تَوجه که نَداری…
میگَــم دِلبــری کَم کُن تو رو اینــجوری نَبینن میگـی مُشکله مَن نیست هَمینَــم که هَمینم…!

چِرا بَد میشـی باهام دیوونه خوبِتو میخـــوام چِرا اَذیت میکنـی آخه مَگه دِلت میــاد…
آخه مَگه خوشِت میـاد بِهم بِریزی دِلــمو مَنی که سِپرده بودَم به تو بَدجــور خودَمو…!

اِی کاش یِکمی دوسَم داشتی فَقــط یِکمی تو که میدونــی جونَم به تو وابَستِگی داره…
تا فَهمیدی بَرات میمیرَم گفتــی فاصِله بِگیرَم عَــزیزم وَلــی این فاصِله فایده ای نَداره…!

اِی کاش یِکمی دوسَم داشتی فَقــط یِکمی تو که میدونــی جونَم به تو وابَستگی داره…
تا فَهمیدی بَرات میمیرَم گُفتی فاصِــله بِگیــرَم عَــزیزم وَلـی این فاصِله فایـده ای نَداره…!

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

آخ دیوونَــم کَردی مَنو عاشِق ترم کَردی حالَم با تو خوبه اَز اَول هَمین بوده…
فَقــط واسه مَن باش عِشق با تو اَرزش داشت کاش میشُد صُــــبح تا شَب با هَم بودیـم اِی کاش…!

اِی کاش یِکمی دوسَم داشتی فَقــط یِکمی تو که میدونــی جونَم به تو وابَستگی داره…
تا فَهمیدی بَرات میمیرَم گفتـــی فاصِله بِگیرَم عَـــزیزَم وَلی این فاصِله فایــده ای نَداره…!

اِی کاش یِکمی دوسَم داشتی فَقــط یِکمی تو که میدونــی جونَم به تو وابَستگی داره…
تا فَهمیدی بَرات میمیرَم گفتــی فاصِله بِگیــرم عَــزیزم وَلــی این فاصِله فایـده ای نَداره…!

چِرا بَد میشی باهــام دیوونــه خوبِتو میخــوام چِرا اَذیت میکنی آخه مَگه دِلـت میاد…
آخه مَگه خوشِت میــاد بِهم بِریزی دِلمو مَنی که سِپرده بودَم به تو بَــدجور خودَمو…!

اِی کاش یِکمی دوسَم داشــتی فَقـــط یِکمی تو که میدونـی جونَــم به تو وابَستگی داره…
تا فَهمیــدی بَرات میمیرَم گفتــی فاصِله بِگیــرَم عَــزیزم وَلی این فاصِله فایــده ای نَداره…!

اِی کاش یِکمی دوسَم داشتــی فَقــط یِکمی تو که میدونـی جونَم به تو وابَستگی داره…
تا فَهــمیدی بَرات میمیرَم گفتــی فاصِله بِگیـــرم عَزیزم وَلی این فاصِله فایــده ای نَداره…!

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

 یوسف زمانی دلت میاد