دانلود آهنگ قدیمی رضا شیری تو باعث شدی

شنونده آهنگ رضا شیری خواننده خوب کشورمون تو باعث شدی در سایت موزیکی باشید دانلود و پخش آنلاین با بهترین کیفیت ممکن

Download Song By Singer < Reza Shiri – To Baes Shodi > from musici song center With Free Link

متن آهنگ تو باعث شدی رضا شیری

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

نَبودِت رو مَن جوری تاثیـــر داشت که با کُل این آدَم ها بَد شدَم…
واسَم سَخته راه رَفتن و رَد شدَن اَز هَرجا که با تو یه روز رَد شدَم…!
به هَرکی لباسِش شَبیه توئـــه بِدون اِراده نِگاه میکنَــــم…
نِمیدونـــی اَز شوق اینکه تویی روزی چَند دَفعه اِشتباه میکنَـــم…!
تا توی خیابــون قَدم میزَنَـــم هَنوز عَطر تو تو هَوای مَنه…
تو باعِث شُدی مَن بِریزَم به هَم جُلــو هَرکی اَز عسر تو میزَنه…!

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

میتَرســم تو این شَهر سَرد و شُلوغ نَذارن به تَنــهایی عادَت کنَــم…
میتَرسَم یِکی عاشِق مَن بِشه میتَرسَم به چِشماش عادَت کنَم…!

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

یه چَند وَقته هَرجا که میرَم همَش میبینَم نِگاه هَمه رو مَنه…
نَبودت کِنارم نِگا کُن چِطور داره توی ذوق هَمه میزَنه…!
با اینکه اَزم دوری امّا هَنوز مَحال تورو بیشتَر اَز قَبل نَخــــوام…
تو دُنیای مَن هَرکی هَم اِسمته بِدون مورِد اِحترامـــه بَرام…!

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

تا توی خیابــون قَدم میزَنَـــم هَنوز عَطـــر تو تو هَوای مَنه…
تو باعِث شُدی مَن بِریزَم به هَم جُلو هَرکی اَز عسر تو میزَنه…!
میتَرسَم تو این شَهر سَرد و شُلوغ نَذارن به تَنـــهایی عادَت کنَــــم…
میتَرسَم یِکی عاشِق مَن بِشه میتَرسَم به چِشماش عادَت کنَــــم…!

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

رضا شیری تو باعث شدی