دانلود آهنگ قدیمی حامد برادران فقط باش

هم اکنون شنونده آهنگ شنیدنی فقط باش از حامد برادران در سایت موزیکی باشید ، دانلود و پخش انلاین با بهترین کیفیت ممکن

Download Song By Singer < Hamed Baradaran – Faghat Bash > from musici song center With Free Link

متن آهنگ فقط باش حامد برادران

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

عِشقَــم باشو فَقــط باشو فَقــط باشو بِگو میمونَـــم به تو دِل دادَمو دِل دادیو مَن میدونَـــم…

عِشقَم باشو فَقــط باشو فَقــط باشو بِگو میمونَــــم به تو دِل دادَمو دِل دادیو مَن میـــدونَم…!

عاشِقِت میشَم روزی صَــد دَفعــه جوری که هـیچکَس عاشِقت نَشه…

قــول میدَم اَز مَن کَسی عاشِق تَر نیسـت…!

عاشِقِت میشَم تا هَر جا بِخــوای میلَرزه قَلــبَم تا پیشَم بیــای قـول میدَم اَز مَن کَســی عاشِق تَر نیست…

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

بیا قَلبَم واسَت هَر چی داریـــم وَسَط تویـــی عاشِق تَر یا مَن…

به چیــزی فِکــر نَکــن به دِلت بَد نَده بیــا هَر چــی شُد با مَن…!

بیــا قَلبَـــم واسَت هَر چی داریــم وَسَـــط تویـی عاشِق تَر یا مَن…

به چیــزی فِکر نَکن به دِلت بَد نَده بیــا هَر چی شُد با مَن…!

عاشِقت میشَم روزی صَــد دَفـعه جوری که هیچکَس عاشِقت نَشــه…

قـول میدَم اَز مَن کَســی عاشِق تَر نیست…!

عاشِقت میشَم تا هَر جا بِخوای میلَــرزه قَلبــم تا پیشَم بیــای قول میــدَم اَز مَن کَسی عاشِق تَر نیست…

عِشقَـــم باشو فَقـط باشو فَقط باشو بِگو میمونَـــــم به تو دِل دادَمو دِل دادیو مَن میدونَـم…!

عِشقَم باشو فَقــــط باشو فَقط باشو بِگو میمونَــــم به تو دِل دادَمو دِل دادیو مَـــن میدونَم…

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

 حامد برادران فقط باش