دانلود آهنگ قدیمی محسن یگانه خیابونا

به سایت موزیکی خوش امدید شنونده موزیک زیبای خیابونا از محسن یگانه باشید ، دانلود و پخش انلاین با بهترین کیفیت ممکن

Download Song By Singer < Mohsen Yeganeh – Khiyaboona > from musici song center With Free Link

متن آهنگ خیابونا محسن یگانه

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

اَز ایـن خیابـونا هَر وَقـت رَد میشَــم…
دیوونــه تَر میشَم بی حَد و اَنــدازه…!
باوَر کُن این روزها هَر چــی که میبینَـــم…
فِکر مَنو داره یــاد تو مینـدازه…!
اَز ایــن خیابونــا حِیرون و سَرگــردون…

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

هَر روز رَد میشَـــم…
فِکر میکــنَم کَم کَم دیونــه بازی رو…!
دارَم بَلد میشَــم…
اِنگار قَدم هام به ایــن خیابونــا…!
وَقتــی که تو نیســتی بَدجـــوری وابَسته است…
اِنقَدر که با فِکــرت قَدم زَدم اینـــجا…!
حَتــی خیابونَــم اَز قَدم هام خَسته است…
تو این پیــاده رو…!
بِین هَمــین مَردم…
با اِشـــتِباه امّا…!

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

خِیلــی تو رو دیــدَم…
این کـه چِـــرا نیســتی…!
مَن ایـن سُوال و اَز…
هَرکَــس که میدیدَم صَد بار پُرســیدَم…!
وَقتـــی حَواس تو دَرگیــر رَفتَن بود…
بیــهوده جَنگیــدم تو اَز هَمــون اَول…!
مَنـــو نِمیخواستی مَن دیــر فَهمـــیدَم…
اِنگــار قَدم هام به ایــن خیابونــا…!
وَقتــی که تو نیستی بَدجــوری وابَسته است…
اِنقَدر که با فِکــرِت قَــدَم زَدَم اینـــجا…!
حَتـــی خیابونَــم اَز قَدم هام خَسته است…

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

محسن یگانه خیابونا