دانلود آهنگ قدیمی محسن یگانه کویر

کاربر عزیز سایت موزیکی شما رو به شنیدن آهنگ زیبای محسن یگانه به نام کویر دعوت میکنیم ، دانلود و پخش با بهترین کیفیت ممکن

Download Song By Singer < Mohsen Yeganeh – Kavir > from musici song center With Free Link

متن آهنگ کویر محسن یگانه

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

کویرَم یه کَــویرِ خُشک و تَنــها کَویر هَم صُحبتِش بــــاد و سَرآبه…

کَویــر رویایِ دَریا توو سَرش نیســت پایِ قِصه ام بِشــین حالَم خَــرابه…!

دَریـــغ اَز یه جَوونه توو وُجودَم تَمـــومِ ریشه هام بی بَرگ و بــاره…

اَز اَشک هایِ خودَم سینَم تَرَک خــورد تَنَــم اَز دور شَبیهِ شوره زاره…!

نه کوهــی دورَمه تا کَم میــارَم بِهش تِکــیه کنَــم آروم بِگــیرَم…

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

نَه دَریـــا دورَمه تا غَرقِ مَن شه نه ســاحِل میشَم اونـجوری بِمــیرَم…

جوون بودَم شَبیهِ جَنگلایــی که اَلآن سَرِ راهِت رو گِرفتَـــن…!

سَرت راهِت تَمــومِ جَنگلا سوخـت تا چِشمات رَنگِ دَریــا رو بِبینـن…

یه شَب بُغضَــم گِرِفــت فِکِرت مَنــو بُرد اَز اون شَب با خیالِت هَم نِشینَــم…!

با این حالــی که اِمشَب توو سَرم هَست مَحالـه صُبحِ فَــردا رو بِبینَـــم…

یه شَب چِشمامو بَستَـــم خواب دیدَم داره بــارون میــاد اَز اَبرِ مُرده…!

یه روز چِشمامو وا کردَم نَبــودی دیدَم سِیل اومَده دُنیامو بُرده…

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

توو رویایِ یه دَریـــا توو سَرت بـود دِلَــم دَریا شُد و رَفتـی نَدیدی…

تو رَفتـی رَدِ بارونو بِگیـری تو رَفتــی و به دَریا نَرسیدی…!

کَسی اَز خَلوتَــم چــیزی نَدیده کَــویر اَز خَلوتِش بیــرون نِمیره…

کَویــر رویایِ دَریا توو سَرش نیســت کَویـــر تا آخَرِ قِصـــه کَویره…!

نه کوهــی دورَمه تا کَــم میارَم بِهش تِکیــه کنَــم آروم بِگیــرَم…

نه دَریــا دورَمه تا غَرقِ مَن شه نه ساحِل میشَم اونــجوری بِمیــرَم…!

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

محسن یگانه کویر