دانلود آهنگ قدیمی محسن یگانه جاده

شنونده آهنگ محسن یگانه خواننده خوب کشورمون جاده در سایت موزیکی باشید دانلود و پخش آنلاین با بهترین کیفیت ممکن

Download Song By Singer < Mohsen Yeganeh – Jaddeh > from musici song center With Free Link

متن آهنگ جاده محسن یگانه

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

تَمــوم شُد تـوی نُقطه ی آخَرم غُرور تو تَسلـیم کَرده مَنو…
میدونَــم دیـگه زَخــم این واژه ها مَحاله بِفهمه دَرد مَنو…!
تو اَمــواج فِکرت بایَــد غَرق شَم…
گذَشتی گذَشته آب اَز سَـــرم…!
مَن اَز بِیــن میرَم تو فِکــر خودَم…
دارَم آرِزوتو به گــور میبَــرم…!

مَن اونقَدر شَبیهِت قَــدم میزَدم…
که اَز مـا یِجـــــور رَد پا مونده بـود…!
که حَتــی نَفهمیــدی پُشت سَرت…
یِکی تـوی این جــاده جا مونده بــود…!

شایَــد چَندسالی بایَــد بگذره…
که رَد شــی اَز این راه پُر خاطِــــره…!
کی دَستاتُ اون لَحـــظه میگیره که…
روی رَدپاهای مَن راه بِره…!
حالا که رِسیدی به مَقــصَد بِگـو…
که مَن گُم شدَم تــوی یِک حادِثــــه…!
رِسیدَن به تو آرِزوی مَنــه…
کی به آرِزوهای مَن میرِسه…!

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

چِشاتو بِبندو فَقـــط فِکــر کُن…
پای اِشتباهِت کی نابــود شُد…!
کی هی ســوخت واسَت جــاده روشَن بِشه…
کی خاکِستَرش پای تو پــودر شُد…!
کی خاکِستَرش پای تو پــودر شُد…

تا اینجاشو که پا به پات اومَدَم…!
میخَندیــدَم امّا پاهــام بی حِسه…
به این مَقصَــد دور که تو ذِهنِتــه…!
فَقـــط مُرده ی ما دوتا میرِسه…

شایَــد چَندسالی بایَــد بِگذَره…!
که رَد شـی اَز این راه پُر خاطِـره…
کی دَستاتُ اون لَحــظه میگـیره که…!
روی رَدپاهای مَن راه بِره…
حــالا که رِسیدی به مَقصــد بِگو…!
که مَن گُم شُدم تــوی یِک حادِثــه…
رِسیدَن به تو آرِزوی مَنه…!
کی به آرِزوهای مَن میرِسه…

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

محسن یگانه جاده