دانلود آهنگ قدیمی محسن یگانه نه

موزیک ماندگار و بسیار شنیدنی از خواننده محسن یگانه با نام نه همینک از رسانه موزیکی

Download Song By Singer < Mohsen Yeganeh – Na > from musici song center With Free Link

متن آهنگ نه محسن یگانه

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

نه رَسمِش این نَبوده ایـن نیست…
وَقتـی که زِندگیمو سوزودی رَفتـــی…!
حَتـی یِکم دِلت نَسوخت به حــــالِ مَن…
غَریبه تَر شُدیــم اَز هَمــون وَقتــی…!
که سَرت گَــرم بـود زِندگیمو سوزوند…
دِلت سَرد شُد زِندگیـــم یَـخ کَــرد…!
بیــخود این هَمه راهو اومَدی که چی…
یه راه بی نِشونو بِگــیر و بَرگَــرد…!
بَرگَــرد تو خاطِره هامون…
که هَرچی بِینِمــون بـود جا گُذاشتـی رَفــت…!
یِکی اون روزها خِیلــی عاشقِت بــود…
چون تو قَلبت واسَش جا نَداشتــی رَفــت…!
نه شَبیه قَبلنات نیستـی…
نه اونــی که میشناختَمِش…!

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

نه بِبین کی زِندگیمو سوزونــد رَفــت…
اون که یه روز دوست داشتَمش…!
این تویــی که اَلان روبِرومی نه…
نِگات میگه دیگه عاشِــق نیستی…!
ته چِشات یه چیزی آزارَم میــده…
بِهــم میگَن اون آدَم سابِق نیســتی…!
نه دِلت اینــجا نیست…
صِدام کُن که اِسمَمو یادِت نَره…!
شِمُرده تَر بِهِــم بِگو خداحافِظ…
یه جــور بِگو اِنگار که بــار آخَره…!
مَن اینــجام و دِلِت اینــجا نیست…
صِدام کُن که اِسمَمو یادِت نَره…!
شِمُرده تَر بِهِــم بِگو خداحافِــظ…
یه جــور بِگو اِنگــار که بار آخَره…!
نه شَبیه قَبلنات نیستی…
نه اونـی که میشناختَمش…!
اون که زِندگیمو سوزونــد رَفــت…
اون که یِروز دوست داشتَمِش…!
مَن چِقَدر دوست داشتَمت…

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

محسن یگانه نه