دانلود آهنگ قدیمی محسن یگانه حافظه ضعیف

موزیک ماندگار و بسیار شنیدنی از خواننده محسن یگانه با نام حافظه ضعیف همینک از رسانه موزیکی

Download Song By Singer < Mohsen Yeganeh – Hafezaye Zaeif > from musici song center With Free Link

متن آهنگ حافظه ضعیف محسن یگانه

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

خوب به خودِت نِگــاه کُن بِبین چـی داری اَز مَن…
جُــز اینــکه صَد تا دُنیـــا فاصِله داری اَز مَن…!
فاصِلَمون یه دُنیاست پَس اِنتِـها نَداره…

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

ما مالِ هَم نِمیشــیم تو روز و مَن سِتاره…
نه قَلــب تو بَند مَنه نَه فِکرَمی هَمیشــه…!
بیــا به هَم دُروغ نَگیم اینــجوری حَل نِمیشه…
نَه یــاد مَن مونده نه تو که قَلب کی نَحیفـه…!
مُسلَما بیشتَر اَز ایــن حافِظَمون ضَعیفه…

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

مُهِــم نَبود اَز اَول که آخَرش چی میشه…
نَگفته ها زیــاده امّا این آخَریشه…!
هَرکی بِخــواد میتونـه تو قَلب تو بِشینه…
خــوب به خودِت نِگاه کُن فَرق مَن و تو ایــنه…!
نه قَلب تو بَند مَنه نَه فِکـــرَمی هَمیشه…
بیـــا به هَم دُروغ نَگیم اینــجوری حَل نِمیشه…!
نه یــاد مَن مونده نه تو که قَلب کی نَحیفه…
مُسلَما بیشتَر اَز ایــن حافِظَمون ضَعیفه…!

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

محسن یگانه حافظه ضعیف