دانلود آهنگ قدیمی محسن یگانه عذاب

به سایت موزیکی خوش امدید شنونده موزیک زیبای عذاب از محسن یگانه باشید ، دانلود و پخش انلاین با بهترین کیفیت ممکن

Download Song By Singer < Mohsen Yeganeh – Azab > from musici song center With Free Link

متن آهنگ عذاب محسن یگانه

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

حــالا که اُمید بودَن تو دَر کِنـــارَم داره میمیـره…
مَنــم و گِریه مُمتَد نِصــف شَب و دوبــاره دِلَـــم میگیـــره…!
حــالا که نیستی و بُغــض گَلومو گِرفته چِــجوری بِشکنَمش…
بیــا و بِبین دَقـیقه هایی که نیســتی اونقَده دِلگیره که داره اَز غُصه میمــیره…!
عَذابَـــم میده این جای خالــی زجرم میــده این خاطِراتو…
فِکــرم بی تو داغـون و خَسته اس کاش بره اَز یادَم اون صِداتو…!

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

عَــذابَم میده این جای خالــی زَجرم میـده این خاطِراتو…
فِکرم بی تو داغــون و خَسته اس کاش بِره اَز یادَم اون صِــداتو…!
عَــذابَم میــده عَذابَــم میده عَذابم میـــده عَذابَم میــــده…
مَنمو ایــن جای خالـی که بی تو هیچـوَقت پُر نِمیشه…!
مَنمو این عَکس کُهنه که اَز گِریه ام دِلــخور نِمیشه…
مَنمو این حالو روزی که بی تو تَعــریفی نَداره…!
مَنمو این جِسـم توخالــی که بی تو هی کَم مـیاره…
عَذابَــم میـده این جای خالـی زَجرم میــده این خاطِراتو…!
فِکَــرم بی تو داغـون و خَسته اس کاش بِره اَز یادَم اون صِداتو…
عَذابَــم میده این جای خالــی زَجرم میــده این خاطِراتو…!

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

فِکرَم بی تو داغــون و خَسته اس کــاش بِره اَز یادَم اون صِــداتو…
عَذابَـــم میده عَذابم میــده عَذابَم میـده عَذابم میده…!
تا خوابِتو میبینَــم میگَم شایَد وَقتِش رِسیــده…
بیخــوابی میشینه تـوی چِشمام مُهلَت نِمیده نه…!
دوبــاره نیستی تو شِعرهام حَــرفی واسه گُفتَن نَدارم…
دوبــاره نیستی و بُغــض گَلومو میگــیره باز کَم میـارَم…!
حــالا که اُمید بودَن تو دَر کِنارَم داره میمــیره…
مَنــم و گِریه مُمتد نِصف شَبم دوبــاره دِلَــم میگــیره…!
حــالا که نیستی و بُغــض گَلومو میگــیره چِــجوری بشکنَمش…

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

بیــا و بِبین دَقـیقه هایی که نیستی اونقَده دِلگیره که داره اَز غُصــه میمــیره…
عَذابم میـده این جای خالـی زَجرم میــده این خاطِراتو…!
فِکرم بی تو داغــون و خَسته اس کـــاش بِره اَز یادَم اون صِداتو…
عَذابَــم میده این جای خالــی زَجرم میــده این خاطِراتو…!
فِکَــرم بی تو داغـون و خَسته اس کاش بِره اَز یادَم اون صِـداتو…
عَذابم میــده عَذابَم میــده عَذابَم میـده عَذابم میــده…!
عَذابم میــده عَذابم میده عَذابَــــم میده…

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

محسن یگانه عذاب