دانلود آهنگ قدیمی محسن یگانه عبور

به سایت موزیکی خوش امدید شنونده موزیک زیبای عبور از محسن یگانه باشید ، دانلود و پخش انلاین با بهترین کیفیت ممکن

Download Song By Singer < Mohsen Yeganeh – Oboor > from musici song center With Free Link

متن آهنگ عبور محسن یگانه

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

مَن یه خــونه روی آب طَــرد و سَرد و بی پَنــاه مَن یه مَقصَدم وَلــی هَمیشه اِشتبــاه…
مَن یه اَبر بی بُخار یه غریرو زیــر پا آدَم های زِندگیـمو اِعتِمــاد نا به جا…!
آدَم ها بیــان برن که رَد بِشَم به زور رَهگذر شدَن هَمه هِی عُبــور و هِی عُبور…
سَرنِوشتَمو بِبین مِهربــون تَرینشون غُصه هاش به مَن رِسیــد شادیاش به دیگَرون…!
پا گُذاشت تو زِندگــیم پاشو پَس کِشید و رَفت دور شُد صَــبر کَرد سوختَنمو دیــد و رَفت…

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

سَرنوشتَمو بِــبین مِهربــون تَرینشون غُصه هاش به مَن رِسید شادیاش به دیگَرون…
پا گُذاشت تو زِندگـــیم پاشو پَس کِشید و رَفــت دور شُد صَــبر کَرد سوختَنمو دیـد و رَفت…!

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

وَعـده های رو هَوا وَعـده های رو هَوس اَز یه جا به بَعد دِلو باوَرای مَن شِکَست…
هِی شِکست و هِی شِکست اِعتِمــاد نیمه جـون اَز سُکوت تو سَرم زَخـم حَرفاین و اون…!
تَرسَــم اَز غَریبه هاست وَقتــی آشنـا بِشن حَسرت و یه رَد پاست آخَرش بَرای مَن…
سَرنوشتَمو بِبین مِهربــون تَرینشون غُصه هاش به مَن رِسیــد شادیاش به دیگَــرون…!
پا گُذاشت تو زِندگیــم پاشو پَس کِشید و رَفـت دور شُد صَبر کَرد سوختَنمو دیــد و رَفت…

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

سَرنوشتَمو بِبین مِهــربون تَرینشون غُصه هاش به مَن رِسیــد شادیاش به دیگرون…
پا گُذاشت تو زِندگــیم پاشو پَس کِشید و رَفت دور شُد صَبــر کَرد سوختَنمو دیـد و رَفت…!

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

محسن یگانه عبور