دانلود آهنگ قدیمی محمدرضا شجریان قاصدک ۱

به سایت موزیکی خوش امدید شنونده موزیک زیبای قاصدک ۱ از محمدرضا شجریان باشید ، دانلود و پخش انلاین با بهترین کیفیت ممکن

Download Song By Singer < MohammadReza Shajarian – Ghasedak 1 > With Music Media With Free Link

متن آهنگ قاصدک ۱ محمدرضا شجریان

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

قاصدک هان؟؟ چه خبر آوردی!! از کجا؟؟ وَز که خبر آوردی!!
خوش خبر باشی، امّا… امّا…
گرد بام در منِ بی ثَمـر میگــردی!!
انتظار خبری نیست مرا…♫ انتظار خبری نیست مرا…♫
نه زِ یاری!! نه زِ دیار و دیاری!! باری!!
برو آنجا که، بود چشمـی و گوشـی با کَس…♫
برو آنجا که، تو را مُنتظـرند!!

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

قاصدک در دل من، همه کور اند و کَر اند!!
دست بــردار! از این در وطن خویش غَریب…♫
قاصِد تجربه های همه تلخ! با دلم میگوید؛ که دروغی تو، دروغ!! که فریبی تو، فریب!!
قاصدک هان؟؟ ولی راستی آیا رفتی با باد؟؟
با تــوام آی… کجا رفتی؟! آی…
راستی آیا جایی خبری هست؟؟ هنوز مانده خاکسترِ گرمی جایی!!
در اجاقــی، طَمع شُعله نمیبنــدم…♫ اَندک شرری، هست هنــوز…♫

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

قاصـدک!! قاصـدک!! قاصـدک!!
ابرهای همه عالم، شب و روز در دلم میگریند…♫
عشق در دل ماند و، یار از دست رفت!!
دوستان دستـی که کار، از دست رفــت…♫
اِی عَجب! گَر من رسَم در کامِ دل!! کی رسم چون روزگار، از دست رفت!!
بَخت و رَای و زور و زَر بودم…♫ دریغ که اندر این غَم، هر چهار از دست رفــت…♫
عشق و سودا و هَوس، در سَر بماند!! صَبر و آرام و قَرار، از دست رفت!!

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

گَر من از پا اندر آیم، گو درآی!! بهتر از من صدهزار، از دست رفت!!
بیمِ جان! کین بار خونَم میخورد…♫
وَرنه این دل چند بار، از دست رفــت!!
مَرکب سودا جهانیدن، چه سود…♫ چون زِمام اختیار، از دست رفت…♫
سعدیــا…! با یار عشق آسان بود !! عشق باز اکنون که، یار از دست رفــت!!
بمیرم!! تا تو چشم تَر نبینـی…♫ شرار آه پُر آذر نبینـی…♫
چنان از آتشِ عشقت بسوزم!! که از مو، رنگِ خاکستر نبینی!!

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

اگر چون موم، صَد صورت پذیرم!!
به هر صورت به دل، نقش تو گیــرم…♫
تو تا بَختِ منی، هرگز نَخوابـم!! تو تا عَهدِ منی، هرگز نَمیـرم!!
زِ دل مهــرِ رُخ تو، رَفتنی نی…♫ غَمِ عشقت به هرکس، گُفتنی نی…♫
ولیکن سوزشِ عشق و مُحبّت!! میونِ مردمون، بنهفتنی نی!!
دل اَر مِهرت نَلرزه؟؟ بر چه اَرزه…♫
نخواهـم دل، که مهرِ تو نلـرزه!!

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

گریبون هر که از دستت کنه چاک!!
به صد عالم گریبون، وا بیــارزه…♫
بَرندم همچو یوسف، گَر به زندان!! بیان آرم زِ غَم، چون مستمندان!!
اگر صَد باغبان، خَصمی نمایـد…♫
مُدام آیم به گُلزار تو، خَنـدان!!
هست شب! یک شب دَم کرده و خاک رَنگ رُخ باخته است…♫
باد نوباره ی اَبر از بَر کوه، سوی من تاخته است!!

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

هست شب! همچو وَرم کرده تَنی گَرم درافتاده هوا!!
هم از این روست نمیبینــد…♫ اگر گُمشده ای راهــش را…♫
با تو لشگر بیابان دراز!! مرده را ماند در گورش تنگ!!
به دل سوخته ی من، ماند به تَنم…♫
خسته که میسوزد از هِیبت تب!!
هَــست شب، آری شب…♫ هَــست شب، آری شب…♫

محمدرضا شجریان قاصدک ۱